Organizatorem Zlotu był Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Poznaniu. Imprezie patronował Zarząd Główny PTSM.
W Zlocie uczestniczyły 63 osoby – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, opiekunowie i działacze PTSM, reprezentujący Koła PTSM.

Informacja Do pobrania
Sprawozdanie z XXXVI Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży PTSM „STĄD NASZ RÓD”