Tradycyjne spotkanie noworoczne członków OŁ PTSM Lubań odbyło się w środę 13 stycznia br. w godzinach od 18:00 do 21:00.
Spotkanie odbyło się przy komputerach w systemie on-line. Uczestniczyło w spotkaniu kilkanaście osób.
Podczas spotkania przeprowadzono pokaz fotek z przebiegu imprez organizowanych przez działaczy turystycznych skupionych przy Oddziale Łużyckim PTSM w poprzednim roku.
Była to doskonała okazja do porozmawiania i powspominania działań z ubiegłego roku, ale też przygotowanie się do kolejnego sezonu turystycznego.
Spotkanie i pokaz zdjęć przeprowadzono dzięki uprzejmości Inkubatora NGO działającego w Lubaniu, który udostępnił nam kod do łączności internetowej, za co serdecznie dziękujemy.