Grudzień to miesiąc, w którym od lat odbywały się Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego przeprowadzane z reguły w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry organizowane przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze. Od 2018 r. Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego odbywały się także w Szkole Podstawowej w Krzeszowie, a w 2019 r. również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce, w którym uczestniczyli uczniowie z Chełmska Śląskiego i Lubawki. Podczas tego „turystycznego święta” najaktywniejsi uczestnicy klasowych wycieczek edukacyjnych oraz miłośnicy aktywnego wypoczynku na łonie natury otrzymywali zdobyte w trakcie mijającego sezonu odznaki turystyczno-krajoznawcze, dyplomy uczestnictwa oraz upominki rzeczowe, a ich opiekunów oraz gości, reprezentujących władze samorządowe oraz instytucje z naszego regionu współpracujące z Oddziałem PTSM przy organizacji licznych imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej. honorowano m.in. wyróżnieniami organizacyjnymi Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz „kubkami turystycznymi” /od 2015 r/. Tradycyjnie każde podsumowanie kończyło się wspólnym „rodzinnym zdjęciem” wszystkich młodych turystów, ich opiekunów oraz uczestniczących w spotkaniach zaproszonych gości. Tegoroczny Szkolny Sezon Turystyczny na terenie naszego powiatu zapowiadał się bardzo atrakcyjnie, gdyż chęć uczestnictwa w nim zgłosiło wiele klas z pięciu szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. W rozstrzygniętych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych wsparcie finansowe przyznali nam Burmistrz Miasta Kamienna Góra, Wójt Gminy Kamienna Góra oraz Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego. Sezon turystyczny 24 stycznia 2020 r. zainaugurowali uczniowie z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej w Krzeszowie, którzy uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Jednak po odbytej 10 marca 2020 r. wycieczce edukacyjnej do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, w której wzięli udział uczniowie klasy V a i VI a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce, szkoły zostały zamknięte, a uczniowie rozpoczęli zdalne nauczanie, co miało związek z pandemią SARS-CoV-2.

Koronawirus stał się czwartym, ale „bardzo niepożądanym współorganizatorem”, który niestety zaczął „rozdawać karty”. Gdy we wrześniu 2020 r. uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych znów organizowaliśmy klasowe wycieczki, ale według zmodyfikowanego planu i terminarza. Zainaugurowali je uczniowie klasy VIII a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, którzy podczas terenowej wycieczki poznawali walory turystyczno-krajoznawcze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego pod fachową opieką edukatorów Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu. W dniu 16 października 2020 r. w ostatniej, tegorocznej „żółtej wycieczce edukacyjnej” do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu wzięli udział uczniowie klasy IV c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. W związku z zaliczeniem w dniu 17 października 2020 r. powiatu kamiennogórskiego do tzw. „czerwonej strefy” klasowe wyjścia oraz wycieczki edukacyjne zostały zawieszone. W niedługim czasie szkoły przeszły na, trwające do końca roku kalendarzowego, zdalne nauczanie co spowodowało, że wszystkie planowane do końca 2020 r. imprezy turystyczne, w tym „tradycyjne święta młodych turystów” – Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2020 nie mogły zostać zrealizowane. W tym roku, pomimo wielu trudności związanych z pandemią SARS-CoV-2, udało się jednak przeprowadzić 32 różnorodne działanie turystyczno-krajoznawcze (w dziesięciu działaniach tematycznych), w których uczestniczyło 800 młodych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, ich opiekunów oraz edukatorów z odwiedzanych przez nas centrów edukacji. Podczas 22 wycieczek korzystaliśmy z usług transportowych współpracującego z nami PKS Kamienna Góra. Zorganizowaliśmy wycieczki edukacyjne do: Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu (4), Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu (3), Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu (2), „Galerii Pod Aniołem” w Dobkowie (2) oraz Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie (1). Młodzi miłośnicy górskiej przyrody zwiedzali „Błędne Skały” w Parku Narodowym Gór Stołowych (2) i Ślężański Park Krajobrazowy (2). Natomiast na terenie powiatu kamiennogórskiego zwiedzali rezerwat przyrody „Głazy Krasnoludków” oraz poznawali okoliczne pomniki przyrody (6) i Podziemną Trasę Turystyczną Projekt ARADO” (5), Zorganizowaliśmy także 2. wycieczki sobotnie dla piechurów ze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, lekcję muzealną w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, wycieczkę po ścieżce przyrodniczej „Góra Parkowa” oraz regionalną lekcję przyrody. W imprezach uczestniczyli przedstawiciele: Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze (359 uczniów i 34 opiekunów w 19 imprezach), Szkoły Podstawowej w Krzeszowie (183 uczniów i 18 opiekunek w 7 imprezach), Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze (103 uczniów i 6 opiekunek w 5 imprezach) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce (31 uczniów i 2 opiekunki w 1 imprezie). Bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne z młodzieżą prowadziło 34 edukatorów odwiedzanych centrów edukacji, a w 30 imprezach uczestniczył, jako jeden z opiekunów lub prowadzący wycieczki, Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego. Warto zaznaczyć, że od powstania Oddziału PTSM w Kamiennej Górze w dniu 5 marca 1998 r. w naszych imprezach turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej łącznie dotychczas uczestniczyło 40.081. młodych turystów, ich opiekunów oraz edukatorów.

W trakcie wycieczek edukacyjnych oraz pieszych ich uczestnicy wypełniali normy na wybrane przez siebie oraz opiekunów odznaki turystyczno-krajoznawcze, które rozpoczęli, w zależności od posiadanego stopnia danej odznaki, w latach poprzednich. Podsumowując punktację oraz warunki zdobywania poszczególnych odznak okazało się, że miłośnicy poznawania walorów przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych województwa dolnośląskiego spełnili normy do przyznania młodym turystom następujących stopni odznak: Tropiciel Przyrody brązowa (86), Dziecięca Odznaka Turystyczna (54), Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (39), Turysta Przyrodnik popularna (12), Górska Odznaka Turystyczna popularna (8), Turysta Przyrodnik mała brązowa (6), Regionalna Odznaka Krajoznawcza brązowa (6) oaz Górska Odznaka Turystyczna mała brązowa (2). Łącznie uczestnicy imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej wypełnili aż 213 norm na w/w odznaki. Wszystkim serdecznie gratulujemy wypełnionych norm oraz przyznanych odznak. Odznaki będą uroczyście wręczone ich zdobywcom podczas uroczystych Podsumowań Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021, które mamy nadzieję zorganizować w czerwcu 2021 r.
Do zobaczenia na szlakach turystycznych w „zdrowszych czasach”.