Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu rozpoczął sezon od wizyty 8 maja br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świdnicy im. Tony Halika. Grupa zwiedzała miejscowość Płonina z zamkiem Niesytno, starówkę Świebodzic i Wałbrzycha oraz wszystkie najważniejsze zabytki pięknego miasta jakim jest Świdnica. W trakcie zwiedzania realizowano gry terenowe z mapą w ręku. Było rozwiązywanie zdań w TRInO > czyli Terenowo Rekreacyjna Impreza na Orientację. Za dwa tygodnie planowany jest kolejny wyjazd, tym razem do Niemczy, Arboretum w Wojsławicach, Bielawy, Pieszyc i Strzegomia. Podczas trzydniowej wycieczki bazą noclegową również będzie Schronisko Młodzieżowe w Świdnicy.