W dniu 31 maja 2021 roku uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na warsztaty ceramiczne „Z gliną na wesoło” do „Galerii pod Aniołem” w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe minibusem PKS Kamienna Góra do Dobkowa i podejściu do „Galerii Pod Aniołem” z trzecioklasistami przywitała się Lusia – uroczy pies gospodarzy. Następnie spotkali się z Bogusławą Rudnicką, która zaprosiła przybyłych „młodych ceramików” do pracowni ceramicznej urządzonej w stylu „Góralskiej chatki z drewna”, w której panuje bardzo przyjemny klimat sprzyjający twórczości artystycznej w ciszy oraz spokoju. Pierwsze chwile w pracowni ceramicznej zaczęły się nietypowo, ale bardzo miło, bo od życzeń wszystkiego najlepszego i Stu Lat z okazji urodzin obchodzonych przez Jerzego Rubacha, który od gospodyń GALERII POD ANIOŁEM otrzymał w prezencie piękny, gliniany kubek oraz pyszne dobkowskie ciasto, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy warsztatów ceramicznych „Z gliną na wesoło”.

Na wstępie Bogusława Rudnicka w interesującej prelekcji zapoznała młodych, kamiennogórskich adeptów ceramiki z historią powstania firmy rodzinnej Ceramika RR (Rodziny Rudnickich), dla których ceramika to nie tylko zawód, ale także hobby i pasja, którą oprócz swoich dzieci zarażają liczne grono młodzieży szkolnej w trakcie prowadzenia warsztatów ceramicznych. Na prezentowanych slajdach uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć „jak to drzewiej było”, gdyż autentyczna pasja „ceramicznej firmy” została zapoczątkowana w 2001 r. Wszystkie eksponaty znajdujące się w pracowni ceramicznej są wyrabiane ręcznie, a więc nie ma wśród nich dwóch identycznych wyrobów, gdyż nie stosuje się żadnych form. Ich motywem przewodnim są anioły, które skupiają uwagę przebywających w galerii. Część z eksponatów została przez prowadzącą zaprezentowana młodzieży, a dziewczęta i chłopcy starali się rozpoznawać przeznaczenie m.in. dawnych glinianych naczyń używanych w gospodarstwie domowym lub określić nazwy gatunków roślin będących motywem prezentowanych wyrobów ceramiki artystycznej. Kolejnym elementem warsztatów było zapoznanie kamiennogórskich uczniów z gliną, z której mają powstać własnoręcznie wykonane przez nich kubki. Słuchając opowiadania Agaty Rudnickiej o rodzajach glin dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o jej pochodzeniu. Barwa gliny zależy od zawartości i stopnia utlenienia tlenków metali. W warunkach utleniających przeważają barwy od żółtej poprzez czerwoną do brunatnej, w warunkach redukcyjnych glina może być jasnoszara, szara, szarozielona. Jak stwierdziła Bogusława Rudnicka dla niej „glina to błoto, która zamienia się w złotu”.

Uczestnicy warsztatów w trakcie interaktywnej dyskusji z prowadzącymi warsztaty m. in. wypowiadali się na zadawanie przez nich pytania, a aktywność i dobre wypowiedzi były nagradzane przybiciem „żółwika”. Na zakończenie tej części zajęć dowiedzieli się, że będą uczestniczyć w pierwszym etapie tworzenia własnej ceramiki artystyczno-użytkowej – kubka, a najważniejszą w niej rolę będzie odgrywała ich własna wyobraźnia oraz niezawodny „palec – grzebalec”.

Po przyniesieniu na stoły przez Grażynę Grabską zwaną „Gosią” bloczków gliny z ogniotrwałym szamotem z ochotą i zaangażowaniem i radością tworzyli własnoręczne arcydzieło ceramiczne. Uważnie słuchając instrukcji pani Bogusi i pani Gosi rozpoczęli modelowanie gliny nadając jej odpowiedni kształt. W ten sposób z kulki gliny powstawał „schabowy”, czyli dno kubka. Następnie rozwałkowywali „kabanosy”, z których formowali mniejsze „kopytka” lub zwijali je w „ślimaki” wyczarowując z uformowanej gliny ścianki swojego rękodzieła. Przez cały czas ważną rolę odgrywał tzw. „palec grzebalec”, którym musieli systematycznie gładzić wykonane i umocowane elementy kubka, gdyż glina w odróżnieniu od plasteliny wysychając pęka. Zlekceważone i pozostawione pęknięcia mogą doprowadzić do odpadnięcia poszczególnych elementów naszego dzieła. Pierwsze kroki w tworzeniu glinianego rękodzieła umilała im muzyka. Wszystkie uformowane kubki i inne naczynia zostały na zakończenie warsztatów dokładnie sprawdzone przez panią Bogusię oraz odpowiednio podpisane przez ich wychowawcę – panią Jolę. Młodym rękodzielnikom samodzielne wykonanie kubków, mimo czasami początkowych trudności, sprawiło wiele satysfakcji i zadowolenia.

Uformowane przez trzecioklasistów i nauczycielki naczynia po wyschnięciu poddane zostaną dwóm procesom wypalania. Po pierwszym wypaleniu w temperaturze ok 900ºC powstanie tzw. biskwit półfabrykat ceramiczny, wstępnie spieczona masa ceramiczna, która w procesie drugiego wypalania w temperaturze ok 1.250ºC zostanie poddana procesowi szkliwienia ceramicznego tj. pokrycie powierzchni kubków warstwą masy szklanej. Oba procesy potrzebują ok. 3-4 tygodni, ale po ich przeprowadzeniu wykonane przez „młodych adeptów sztuki ceramicznej” wyroby oprócz walorów artystycznych nabiorą wartości użytkowej.

Na zakończenie części warsztatowej nastąpiło ich podsumowanie. Kilkoro uczestników za aktywność w trakcie warsztatów (np. 3 żółwiki) zostało wyróżnionych przez panią Bogusię drobnymi upominkami rzeczowymi. Po dokonaniu przez uczestników integracyjnej wycieczki zakupów pamiątkarskich w Galerii Pod Aniołem i zrobieniu wspólnego zdjęcia z BOGUSŁAWĄ RUDNICKĄ żwawo udali się na podwórko trawiaste, gdzie w jednej z wiat mogli „pobiesiadować” jedząc smakowite kiełbaski upieczone na ognisku, a następnie spędzić czas na swawolach wg. własnego uznania m. in. grając w piłkę czy zjeżdżając  na deskorolce.

W miłej atmosferze czas mija bardzo szybko i „w oka mgnieniu”  integrujące zespół klasowy swawole zostały zastąpione pożegnaniem się z gospodyniami GALERII POD ANIOŁEM. Kamiennogórscy trzecioklasiści podziękowali IM za bardzo mile spędzony czas oraz zdobycie podstaw młodego ceramika, a także bardzo pomocne i motywujące uwagi w trakcie wykonywania pierwszego glinianego rękodzieła. Pełni niezapomnianych wrażeń oraz zauroczeni stworzoną przez gospodynie GALERII POD ANIOŁEM twórczą atmosferą autokarem PKS powrócili przez Marciszów do Kamiennej Góry. Opiekunami młodych ceramików byli Jolanta Michalska – wychowawczyni klasy, Małgorzata Gotowt – rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.