W dniu 24 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze odbyło się Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021, w którym, ze względu na obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2, uczestniczyli uczniowie tylko dwóch klas – III a oraz III b, które przystąpiły do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Wszyscy uczestnicy biorący w nim udział aktywnie uczestniczyli w mijającym roku szkolnym w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 rozpoczęło się tradycyjnie od multimedialnej prezentacji turystycznych dokonań klas rozpoczętych jeszcze w listopadzie 2019 r. uczestnictwem w lekcjach zamkowych „Baśniowy Książ” połączonych ze zwiedzaniem najciekawszych barokowych pomieszczeń Zamku Książ. W mijającym roku szkolnym, który przerwany był przez pandemię SARS-CoV-2, młodzi turyści uczestnicząc w imprezach turystyczno-krajoznawczych aktywnie wypełniali zadania ujęte w regulaminie zdobywania odznaki TROPICIEL PRZYRODY: poznawali wybrane pomniki przyrody powiatu kamiennogórskiego, zwiedzili rezerwat przyrody geologiczno-krajobrazowy „Głazy Krasnoludków” k/Gorzeszowa oraz rozpoznawali wybrane gatunki drzew. Wszystkie zrealizowane przez nich zadania zostały wpisane do książeczek odznak przyrodniczych.

Wszystkim młodym adeptom turystyki szkolnej, łącznie 48. uczniom, wręczono przyznane im pierwsze odznaki krajoznawcze – TURYSTA PRZYRODNIK w STOPNIU BRĄZOWYM, okolicznościowe, indywidualne dyplomy „aktywnego Tropiciela Przyrody w powiecie kamiennogórskim” oraz nagrody rzeczowe w postaci długopisów Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 i pamiątkowych kart do gry „Karkonoski Piotruś” z ilustracjami i rycinami atrakcyjnych miejsc Karkonoskiego Parku Narodowego. Opiekunki wędrujących szkolnych turystów wyróżniono okolicznościowymi długopisami oraz albumami krajoznawczymi „Karkonosze Góry Izerskie” Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 zakończyło się tradycyjnym już wykonaniem wspólnego „rodzinnego zdjęcia” wszystkich uczestników spotkania. W trakcie zakończenia roku szkolnego klas VIII-mych w Szkole Podstawowej nr 2 pożegnano opuszczających szkolne mury uczniów klasy VIII a, którzy od czwartej klasy corocznie uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej realizowanych we współpracy z Zarządem Oddziału PTSM, wręczono upominki rzeczowe w postaci okolicznościowych długopisów oraz kart pamiątkarskich „Karkonosze, Góry Izerskie”, a ich wychowawczyni otrzymała okolicznościowy długopis oraz album krajoznawczy „Karkonosze Góry Izerskie”.

Podczas zakończeni, 25 czerwca 2021 r., roku szkolnego klas VIII-mych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim pożegnani zostali młodzi turyści klasy VIII a, którzy również od czwartej klasy uczestniczyli w naszych imprezach turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego. Członkom Szkolnego Koła PTSM wręczono upominki rzeczowe w postaci map oraz przewodników turystycznych „Masyw Ślęży”, a opiekunki opuszczających szkolne mury młodych turystów wyróżniono albumami turystycznymi „Ziemia Kłodzka i Góry Sowie”.

W Szkolnym Roku Turystycznym 2020/2021 zorganizowano ogółem 49 różnorodnych działań turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszego działania, w których wzięło udział 1313. Uczestników, w tym 1.119. młodych miłośników turystyki z 5. szkół podstawowych powiatu kamiennogórskiego, 150. opiekunów oraz 44. edukatorów z odwiedzanych przez nas ośrodków edukacji ekologicznej i placówek muzealno-dydaktycznych.

Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 dla innych aktywnych turystycznie klas ze szkół podstawowych powiatu kamiennogórskiego zostały przesunięte na wrzesień 2021 roku.