Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu rozpoczął cykl imprez turystycznych pod wspólną nazwą TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA

W sobotę 18 września odbył się pierwszy z rajdów pod nazwą Wrzesień na Łużycach w którym uczestniczyli dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 3 w Olszynie, Młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lubania oraz emeryci i renciści skupieni w różnych organizacjach działających na terenie Lubania. Trasy wędrówek wynosiły 10 lub 15 km. a w terenie przebiegały obok Pałacu w Sławnikowicach i najstarszego drzewa iglastego w Polsce, czyli obok ponad tysiąc dwieście letniego Cisa w Henrykowie. W imprezie uczestniczyło 70 osób z powiatu lubańskiego oraz z Bogatyni i Jeleniej Góry.