Już po raz szósty Szkolne Koło Turystyczne przy PSP nr 31 miało zaszczyt współorganizować Powiatowy Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej. Festiwal został objęty patronatem przez Starostę Radomskiego Pana Waldemara Trelki. Ta wyjątkowa impreza odbyła się we współpracy z Zarządem Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”, Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Radomiu oraz Starostwem Powiatowym. Kierownikiem Festiwalu była opiekunka Koła z PSP nr 31 – p. Katarzyna Kamańczyk, wspomagana przez p. Emilię Szwarc, p. Dariusza Sadala i p. Leszka Zelgę.

Niestety ze względu na zagrożenie pandemiczne ponownie nie udało się zorganizować tradycyjnego koncertu. Uczestnicy przesłali nagrania swoich występów, które odtworzono w Sali konferencyjnej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Jurorzy wysłuchali 18 piosenek patriotycznych i 12 piosenek turystycznych. Wyłonienie laureatów wzbudziło wiele emocji i okazało się niezwykle trudnym zadaniem.

Nagrody dla uczestników festiwalu ufundowali:
· Starostwo Powiatowe w Radomiu – sprzęt turystyczny i sportowy
· Dyrektor SSM w Radomiu – 6 pucharów
· OM PTSM „Ziemia Radomska” – odblaski, sprzęt turystyczny, słodycze

Jury w składzie:
· Katarzyna Kłos-Bochniak – przewodnicząca Juty, Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu
· Łukasz Sobol – historyk, przewodnik turystyczny, Prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu
· Cezary Jawoszek – twórca piosenek turystycznych, bard, członek OM PTTK w Radomiu
· Leszek Zelga – muzyk, nauczyciel PSP nr 31 w Radomiu i MDK im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

Pełna relacja: http://ptsm.radom.pl