Dnia 20 listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej w Blachowni odbył się X Zjazd delegatów Zarządu Oddziału PTSM w Częstochowie. W zjeździe uczestniczyli delegaci, członkowie PTSM oraz osoby zaproszone. Obecnością swą zaszczycili: Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie pani Anita Imiołek, Burmistrz Miasta i Gminy Blachownia pani Sylwia Szymańska, Inspektor d.s. Oświaty i Wychowania miasta i gminy Blachownia pani Olga Kacprzak oraz pani Małgorzata Derkowska Dyrektor SSM “Pawełek” w Pawełkach. Wszystkich zebranych powitał w imieniu Prezesa Viceprezes Henryk Srokosz, Na Przewodniczącą X Zjazdu Delegatów została wybrana koleżanka Alicja Kołodziejczyk inicjatorka tworzenia struktur PTSM w Częstochowie. Członkowie PTSM za zasługi w rozwoju schronisk Młodzieżowych i rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz prowadzeniu Szkolnych Kół PTSM otrzymali medale nadane przez Zarząd Główny PTSM, Które wręczyli Prezes Henryk Graczyk i Viceprezesi Henryk Srokosz, Zbigniew Formicki. Delegacji wysłuchali i przyjeli sprawozdania za minioną kadencję: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Po przerwie przystąpiono do wyboru władz PTSM na nową kadencję w skład Zarządu weszli:

Prezes – Andrzej Guła
Viceprezes – Henryk Srokosz
Viceprezes – Iwona Knaś-Tol
Sekretarz – Anna Madej
Skarbnik – Monika Rokosa
Członek Zarządu – Inga Lubczańska
Członek Zarządu – Magdalena Całusińska

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Aleksandra Papaj
Sekretarz – Elżbieta Kaliszewska
Członek – Renata Tyras

Sąd Koleżeński:
Przewodnicząca – Magdalena Tyszko Warzecha
Sekretarz – Dorota Skupień Pacud
Członek – Małgorzata Ujma

Po ukonstytuowaniu nowych władz zostały złożone serdeczne podziękowania do ustępującego Zarządu oraz Prezesa Henryka Graczyka za 35 letni staż pracy społecznej w rozwoju turystyki w regionie częstochowski. Podziękowania wręczyły koleżanki Aleksandra Papaj i Magdalena Całusińska. Pozostałym członkom wręczył nowo wybrany Prezes Andrzej Góła. X Zjazd Delegatów podjoł uchwałę i wystąpił do komisji Odznaczeń Zarządu Głównego o nadanie Tytułu Prezesa Honorowego dla kolegi Henryka Graczyka. Podjęta została uchwała w sprawie zmiany nazwy i adresu stowarzyszenia i brzmi tak:

POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
ZARZĄD ODDZIAŁU CZĘSTOCHOWSKIEGO
42-290 BLACHOWNIA uL. BANKOWA 13
TEL. 34/ 3 268 100 NIP 5211081158

Po zakończeniu obrad Prezes zaprosił delegatów na słodki i kanapkowy poczęstunek przygotowany przez przez panie z kuchni SP w Blachowni.
Pan Prezes Andrzej Guła podziękował za uczestnictwo delegatom, a delegaci życzyli owocnej pracy w rozwoju turystyki i promowani Szkolnych Schronisk Młodzieżowych jako taniej bazy noclegowej w Polsce.