W Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu w dniu 12 stycznia 2022 r. odbyło się noworoczne uroczyste spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia dla podsumowania działalności Oddziału Łużyckiego w 2021 r.

Prezes Henryk Sławiński przedstawił sytuację członkowską i działania w minionym roku.

Oddział na koniec roku liczył 109 członków w tym 88 członków seniorów i 21 członków juniorów skupionych w 4 kołach działających na terenie powiatu lubańskiego i lwóweckiego.

Są to:

 • Osiedlowe Koło PTSM „Piast” w Lubaniu
 • Koło PTSM przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu
 • Koło Emeryckie PTSM w Lubaniu
 • Koło Terenowe PTSM w Lwówku Śląskim.

W minionym roku zrealizowano 42 działania, w większości były zorganizowane bezpośrednio przez działaczy oddziału oraz w kilku organizowanych przez inne zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe.

Były to:

 • siedem zjazdów i spotkań
 • sześć rajdów pieszych
 • pięć spacerów z kijkami
 • trzy wielodniowe wycieczki turystyczno krajoznawcze
 • jeden samochodowy dwutygodniowy wyjazd urlopowy
 • jeden dzień aktywnej rodziny
 • dziewięć wyjazdów na Imprezy na Orientację
 • dziesięć wyjazdów na Turystyczno Rekreacyjne Imprezy na Orientację

W imprezach tych uczestniczyło łącznie 542 uczestników w większości członkowie naszego oddziału. W październiku odbył się V Zjazd Oddziału Łużyckiego PTSM na którym wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjna i sąd koleżeński z kadencją na najbliższe pięć lat. Kontynuowana była współpraca międzynarodowa z Klubem Czeskich Turystów w Krasnej Lipie z Republiki Czeskiej i Powiatowym Związkiem Sportów Ludowych w Zittau z Saksonii oraz jako członek z Polską Federacją Popularyzacji Turystyki z siedzibą w Szczecinie. Współpracowaliśmy z Lokalnym Inkubatorem Organizacji Pozarządowych działającym przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnim Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu.

Podczas spotkania przedstawiony został plan działań na rok 2022 oraz zaprezentowano slajdowisko – pokaz zdjęć z wszystkich imprez 2021 r