22.01.2022 r. zakończyła się IX kadencja władz Oddziału Mazowieckiego PTSM “Ziemia Radomska”. Było to okres niezwykle trudny. Podczas Walnego Zebrania był czas na wspomnienia i podsumowania oraz na planowanie.

Zebranie rozpoczęła Katarzyna Kamańczyk – wiceprezes Zarządu Oddziału, która poprosiła o minutę ciszy dla tych, których straciliśmy w ciągu ostatnich 5 lat: Henryka Marciniak, Mieczysława Łukomskiego, Magdaleny Bieńkowskiej i Justyny Wulkiewicz.

Oddział PTSM “Ziemia Radomska” stara się doceniać tych, którzy poświęcają się pracy społecznej. Podczas zebrania wręczono przyznane na wniosek Oddziału Medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymały je Panie: Katarzyna Kłos-Bochniak i Emilia Szwarc. Podziękowano też opiekunom Szkolnych Kół PTSM.

IX kadencja była bogata w ważne dla Oddziału wydarzenia. Mimo wielu trudności związanych z pandemią w ciągu 5 lat udało się zorganizować 70 imprez turystycznych, wziąć udział w 41 zorganizowanych przez inne organizacje. Na szlaki wyruszyło z nami ponad 7300 turystów. Istotne dla pracy organizacyjnej było przeniesienie biura Oddziału do SSM w Radomiu, gdzie wszyscy działacze PTSM czują się jak w domu :)

Podczas obrad wybrano nowe władze Oddziału Mazowieckiego PTSM “Ziemia Radomska:

Zarząd Oddziału:
Prezes – Katarzyna Kamańczyk (opiekun SK PTSM przy PSP nr 31 w Radomiu)
Wiceprezes – Katarzyna Kłos-Bochniak (Dyrektor Szkolnego Schronisk Młodzieżowego w Radomiu)
Sekretarz – Łukasz Sobol (Prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu)
Skarbnik – nie może być inaczej – Terenia Rudnicka
Członkowie Zarządu:
Monika Kufel-Maleta (opiekun SK PTSM przy MOW w Wierzbicy)
Joanna Piskorz (opiekun SK PTSM przy PSP w Zalesicach)
Emilia Szwarc (opiekun SK PTSM przy PSP 31 w Radomiu)

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Anna Fijałkowska-Kisiel (pracownik w SSM w Radomiu)
Członkowie:
Anna Cholewa-Trybuła (opiekun SK PTSM przy PSP 31 w Radomiu)
Iwona Zielonka-Pyzara (opiekun SK PTSM przy PSP w Parznicach).

Śmiało można stwierdzić, że nigdy w historii Oddziału nie było równie urodziwej Komisji Rewizyjnej :)) Pozostaje mieć nadzieję, że pod przewodnictwem K2 (Kasi i Kasi) Oddział przetrwa trudne dla turystyki chwile i nadal będzie organizował imprezy turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży na Ziemi Radomskiej.