W dniach 3 – 4 czerwca 2022 r. odbędzie się w Warszawie XVI Krajowy Zjazd Delegatów PTSM.
Zjazd dokona oceny działalności Towarzystwa za lata 2017 – 2022, wybierze nowe władze oraz wytyczy kierunki działania PTSM na lata 2023 – 2028.
Wszystkim obecnym życzymy owocnych obrad.
Informacja Do pobrania
Projekt Statutu PTSM
Tabela zmian w Statucie PTSM