Z okazji 20-lecia Międzynarodowych Rajdów Pieszych „ 3 DNI – 3 KRAJE – 3 WĘDRÓWKI” 20 maja 2022 r. w „Traumpalast” w miejscowości Mitellhewigsdorf koło Zittau w Saksonii odbyła się uroczysta Jubileuszowa Gala. Ta ponadregionalna impreza turystyczna odbywa się od 2001 roku na trójstyku Polski, Czech i Niemiec na terenie Euroregionu NYSA, a organizatorami projektu są z polskiej strony Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu, z czeskiej strony Klub Czeskich Turystów z Novego Mesta pod Smrkem a z Niemieckiej strony Powiatowy Związek Sportów Ludowych z Goerlitz.

Przez dwadzieścia lat w imprezie uczestniczyło ogółem w trzech krajach ponad 40000 turystów i sportowców z ponad 20 krajów. W wędrówkach pieszych w okolicach Lubania po Pogórzu Izerskim w dniu polskim tych rajdów uczestniczyło 25632 turystów, z tego 2823 zagranicznych z 20 krajów, 1858 osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzący i niedosłyszących oraz 3198 dzieci w wieku przedszkolnym. Tak wielka cykliczna impreza trwająca przez tyle lat, a realizowana przez zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe, doczekała się uznania władz lokalnych, które doceniając wkład pracy włożony w zacieranie granic na polsko-czesko-niemieckim pograniczu, uhonorowały organizatorów różnymi odznaczeniami, wyróżnieniami, listami gratulacyjnymi i nagrodami indywidualnymi. Doskonałą okazją była właśnie uroczysta Jubileuszowa Gala, na którą byli oprócz samych działaczy z Polski, Czech i Niemiec przybyły władze Euroregionu NYSA, władze samorządowe, powiatowe i miejskie oraz przedstawiciele zarządów krajowych i lokalnych organizacji pozarządowych.

W uroczystościach wzięło udział prawie 100 osób. Były wystąpienia lokalnych polityków i samorządowców, była muzyka i wyśmienity obiad oraz występy artystyczne zespołów z Polski i Republiki Czeskiej. Wszyscy otrzymali wydaną w trzech językach kronikę, ilustrującą dokonania organizatorów. Wieczorem do późnych godzin nocnych można było uczestniczyć w wieczorku muzycznym z tańcami. Wśród laurów były też wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny PTSM. Odznakę honorową brązową otrzymała kol. Ursula Wilde z Zittau, a Dyplom Honorowy ZG PTSM kol. Helena Sandecka z Lubania. Listy Gratulacyjne dla organizatorów projektu, w imieniu Prezesa Waldemara Domarańczyka, wręczyła członkini ZG PTSM Jolanta Jucewicz. Oddział Łużycki PTSM z Lubania, Klub Czeskich Turystów z Nowego Mesta pod Smrkem oraz Stowarzyszenie Biegów i Marszów Górskich ZGLW z Zittau uhonorowani zostali przez Radę Miasta „Medelem za Zasługi dla Miasta Lubania”, a Euroregion NYSA ufundował okolicznościowe kryształowe grawerowane szklane trofea. Trójstronna impreza wypromowała uroki styku trzech granic wśród miłośników wędrówek i wpłynęła na ożywienie ruchu turystycznego w tym regionie, co podkreślali mówcy w swoich wystąpieniach. Nawiązały się przyjaźnie i współdziałanie wybiegające poza ramy imprezy. Podczas spotkania panowała bardzo doniosła i serdeczna atmosfera rokująca w przyszłość kontynuację imprezy.