W dniu 8 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie wiedzy o Armii Krajowej i konkursie plastycznym „W poszukiwaniu atrakcji turystycznych Powiatu Przeworskiego” w ramach realizowanego przez Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku zadania pn. „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej poprzez konkursy”. Współorganizatorem konkursów był Oddział PTSM w Przemyślu, Schronisko Młodzieżowe PTSM „Alko” w Rzeszowie oraz Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu. W uroczystości uczestniczyło 150 laureatów z województwa Podkarpackiego.Nagrody laureatom wręczyli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia pani Joanna Mordarska i Wicestarosta Przeworski pan Jacek Kierepka. Uroczystości przewodniczył Przewodniczący Konkursu Pan Marian Dzimira. Zarząd Powiatu Przeworskiego udzielił dotacji na realizację tego zadania. Laureatom serdecznie gratulujemy.

W obecności 150 osób podczas gali wręczenia nagród laureatom konkursu wiedzy o Armii Krajowej
oraz konkursu plastycznego „W poszukiwaniu atrakcji turystycznych Powiatu Przeworskiego” odbyła się uroczystość nadania Godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz wręczenia odznak PTSM pani Halinie Zając i pani Marii Wojtasik zasłużonym działaczkom PTSM w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej przez ponad 30 lat. Pani Halinie i Marii serdecznie gratulujemy.