Działacze OŁ PTSM w Lubaniu w styczniu br. podsumowali działalność w zakresie turystyki rekreacyjnej, kwalifikowanej i krajoznawstwie w roku 2022.

Oddział składa się z Międzyszkolnego Koła PTSM PIAST w Lubaniu, Koła PTSM przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu, Koła Terenowego PTSM w Lwówku Śląskim, Koła Emeryckiego PTSM w Lubaniu, SKKT – PTSM przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie oraz SKKT – PTSM przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniku k/Lubania. Oddział zrzesza łącznie 121 członków w tym 91 osób to seniorzy a 30 osób to juniorzy czyli młodzież szkolna. Jesteśmy organizacją pozarządową realizującą zadania pożytku publicznego.

W okresie tym członkowie naszego stowarzyszenia organizowali lub uczestniczyli w 28 działaniach. Byliśmy organizatorem 19 imprez własnych i uczestniczyliśmy gościnnie w 9 imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione z nami organizacjami turystycznymi i sportowymi. W działaniach tych łącznie brało udział 6520 osób, uczestników w tym około 70 członków naszej organizacji. Były to takie imprezy jak wycieczki rekreacyjne z kijkami, rajdy piesze w tym również międzynarodowe w Czechach i Saksonii, zawody w Marszach na Orientację, wyjazdy jedno i kilkudniowe na dobywanie warunków do odznaki Turystyczno Rekreacyjnej Imprez na Orientację.

Największymi imprezami był XX Jubileuszowy Rajd Pieszy „3 Dni – 3 Kaje – 3 Wędrówki” pod nazwą „Łużyckie Wędrówki” z udziałem 1554 osób oraz cykl rajdów pieszych IVV pod nazwą „Turystyka Łączy Pokolenia” z udziałem 209 turystów pieszych.

W Mittelherwigstdorf koło Zittau w maju 2022 r. uroczyście obchodziliśmy wspólnie z Klubem Czeskich Turystów z Nowego Miasta pod Smrkem, Powiatowym Związkiem Sportów Ludowych z Goerlitz oraz Stowarzyszeniem Biegów i Marszów Górskich z Zittau 20-lecie Międzynarodowych Rajdów Pieszych 3D-3K-3W. Natomiast Hradku nad Nysą we wrześniu 2022 r. uroczyście obchodziliśmy wspólnie z Klubem Czeskich Turystów z Krasnej Lipy 25-lecie współpracy międzynarodowej i 5-lecie wspólnego posadzenia drzewka przyjaźni Lipy Henrie’go. Jako stowarzyszenie w czerwcu 2022 r. uczestniczyliśmy wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi z Lubania i okolicy w wydarzeniu pod nazwą Dzień Aktywnej Rodziny „DAR”. Uczestniczyliśmy również w Warsztatach Aktywności Społecznej organizowanych przez stronę niemiecką w Zittau. Kontynuowana była przynależność oddziału do Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki.