Po przerwie spowodowanej pandemią władze PTSM powróciły do tradycji corocznej organizacji Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych. Tegoroczna 60-ta już edycja rozpoczęła się dość późno i jest prowadzona w zmienionej formule, zgodnie z zapisami Aneksu Nr 1/2023 do Regulaminu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych.

Schroniska zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie zgłoszenia oraz ankiety i przesłanie do biura ZG PTSM (biuro@ptsm.org.pl). Druki obu dokumentów można pobrać poniżej

Termin zgłaszania schronisk upływa 15-go października.