adres Wetlina 16
38-608 Wetlina
telefon (+48) 13 468-46-06
www www.ssmwetlina.pl