adres ul. Szymanowskiego 5
25-361 Kielce
telefon (+48) 41 342-37-35
www www.ssm-wedrownik.com.pl