Loading...
Strona główna 2019-07-14T08:38:26+00:00

Z głębokim żalem żegnamy
naszą Koleżankę Werę
Weronikę Grabską-Martyniak
wieloletnią działaczkę PTSM

Weronika Grabska-Martyniak była członkiem PTSM od 1961 r. Od powstania Oddziału Wojewódzkiego PTSM w 1975 r. /po reorganizacji Oddziału Beskidzkiego PTSM/, pełniła funkcję jego sekretarza Od 2015 r. była „Honorowym Sekretarzem Oddziału”. Była członkiem Komisji Schronisk Młodzieżowych ZG PTSM oraz członkiem Prezydium ZG PTSM.

Wieloletni dyrektor szkoły oraz wizitator Kuratorium Oświaty. Była aktywnym działaczem i propagatorem turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Jej działanie przyczyniło się do rozwoju bazy szkolnych schronisk młodzieżowych w Beskidach i podnoszenia ich standardu oraz rozwoju szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTSM. Organizowała wiele regionanlnych i ogólnopolskich imprez krajoznawczo-turystycznych dla młodzieży.

Za swoje osiągnięcia i nieprzerwaną działalność otrzymała następujące wyróżnienia i odznaczenia: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Członek Honorowy PTSM,  Członek Honorowy PTTK, Zasłużony Działacz Turystyki, Zasłużony Przewodnik PTTK, Honorowy Przewodnik Turystyki Górskiej.

Do wszystkich organizatorów wycieczek

Uchwała Nr 26/XV/2019 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z dnia 15 marca 2019 r. Udział Towarzystwa w obchodach stulecia narodzin szkolnego ruchu krajoznawczo – turystycznego

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Aktualności

1607, 2019

Spotkanie w siedzibie biura Zarządu Głównego PTSM

Dnia 10 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej siedziby biura Zarządu Głównego PTSM odbyło się spotkanie Prezesa PTSM Waldemara Domarańczyka, Sekretarza Generalnego PTSM Cezarego Piotrowskiego i Dyrektora Biura ZG PTSM Ewy Kusznierenko i przedstawicielem biura Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych. Pokazana prezentacja umożliwiła uczestnikom spotkania zapoznanie się z działalnością Federacji i możliwościami podjęcia współpracy z Polskim [...]

1607, 2019

Wizyta studyjna delegacji Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM w Bergen

W dniach 26-29 maja br. delegacja Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM z udziałem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja i Dyrektora Gabinetu Marszałka Olgierda Geblewicza - Krzysztofa Barczyka wzięła udział w wizycie studyjnej w Bergen w Norwegii. Do udziału w polskiej delegacji została zaproszona prezydent DJH w Landzie Nordmark z wydzielonym Hamburgiem prezes - Angela Braasch-Eggert. Gospodarzem spotkania [...]

Zobacz pozostałe

Schronisko Młodzieżowe PTSM
Przemyśl

Schronisko Młodzieżowe PTSM
Kraków

Schronisko Młodzieżowe PTSM
Rzeszów

Schronisko Młodzieżowe PTSM
Zakopane

Legitymacja PTSM

Uzyskaj 20% zniżki na noclegi w Schroniskach całej Polski

Dowiedz się więcej

Kalendarz wydarzeń

  1. JESIEŃ NA ŁUŻYCACH 2019

    26 października 2019

Baza Schronisk