2. Regulamin konkursu na najlepiej zorganizowany obóz wędrowny