W dniach 16 – 17 lutego 2018 roku w Schronisku Młodzieżowym PTSM „OLEANDRY” w Krakowie odbyło się I Posiedzenie Władz Statutowych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych XV Kadencji, Zarządu Głównego PTSM, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Władze Statutowe PTSM na pierwszych posiedzeniach przyjęły Regulaminy i Plany Pracy na 2018 rok. Posiedzeniu Zarządu Głównego PTSM przewodniczył Prezes PTSM Pan Waldemar Domarańczyk. Posiedzenie Władz Statutowych PTSM zakończyło się wspólnymi zdjęciami.