Na zaproszenie Prezydenta Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych w Nordmarku 4-osobowa delegacja z OZ PTSM uczestniczyła w dniach 3 – 4.02.2018 r. w tradycyjnym spotkaniu członków koła seniorów w Lubece pod nazwą “Grünekohlabends”. W czasie spotkania wspominano ciekawe projekty realizowane przez stowarzyszenie przyjaciół z Lubeki. Podjęto także rozmowy i podpisano porozumienia dotyczące współpracy pomiędzy OZ PTSM a DJH w Hamburgu w zakresie projektów dla młodzieży i seniorów naszych stowarzyszeń.

21 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie pani prezes OZ PTSM Marii Syrek z przedstawicielami Niemieckiego Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych w Berlinie – Brandenburgii. Stronę niemiecką reprezentowali: przedstawiciel Stowarzyszenia – Burkhard Helle, menadżer stowarzyszenia Susan Farnholz i Myriam Khettal. Tematem głównym spotkania była współpraca między OZ PTSM i DJH w Berlinie Brandenburgii w 2018 r. W czasie pobytu podpisane zostały partnerskie umowy dotyczące praktyk młodzieży polskiej ze szkół hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych woj. zachodniopomorskiego w schroniskach w Berlinie, Wandliz i Ravensbruck. Ponadto uzgodniono zasady obowiązujące w schroniskach w Berlinie Brandenburgii.

28 lutego 2018 r. pani Maria Syrek – prezes OZ PTSM została ponownie nominowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na członka Regionalnej Rady ds. Seniorów.