Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Piotrkowie Tryb. w dniu 12.05.2018 r. zorganizował konferencję szkoleniową „Majówka z PTSM – Walory turystyczne Tomaszowa Maz. i okolic”. Było to kolejne spotkanie działaczy PTSM z Piotrkowa i ich sympatyków.

Celem organizowanego wyjazdu było:

  • poznanie walorów krajoznawczo- kulturowo- turystycznych Tomaszowa i okolic
  • propagowanie zdrowego stylu życia
  • poznanie miejsc charakterystycznych dla regionu
  • wymiana doświadczeń wśród nauczycieli ekologów

Uczestnicy zwiedzali nową krytą arenę lodową, jedyną w Polsce. Przeszli szybki kurs na strzelnicy sportowej, zajęcia na kręgielni, spacer po rezerwacie „Niebieskie Źródła”. Zakończeniem były zajęcia w Nadleśnictwie Smardzewice.