W schronisku na Oleandrach grupy realizują projekty edukacyjne; tym razem młodzież francuska i ukraińska– każda swój. Ale po całym dniu zajęć wspólnie spędzają czas na świetlicy, która jest idealnym miejscem na zajęcia integracyjne.