Dla uczczenia -100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza i Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM zorganizowały spacer tematyczny „ SZLAKIEM ŁÓDZKICH POMNIKÓW WYBITNYCH POLAKÓW ” – zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości lub przyczyniających się do rozwoju kraju, po jej odzyskaniu. Postacie uhonorowane, które poznano na trasie to:
Stanisław Staszic, Tadeusz Kotarbiński, Stefan Skrzywan, Stanisław Moniuszko,Józef Piłsudski, Jan Kiliński, Julian Tuwim, Artur Rubinstein, Ofiary Stanu Wojennego, Edward Ptęga.

Po drodze zobaczyliśmy również: łódzkich atlantów, mural „Zasłużeni dla Łodzi”, kamienicę pod Gutenbergiem, dawne kino “Gdynia” ,Skwer Powstania Węgierskiego 1956.