Ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych skupionych w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych w Lubaniu wspólnie raz w roku organizuje Dzień Aktywnej Rodziny.
Oddział Łużycki PTSM zawsze w nim uczestniczy. Nasi działacze i członkowie wzięli udział w pochodzie przez miasto i uruchomili swoje stoisko w Parku na Kamiennej Górze.
W stoisku promowali osiągnięcia stowarzyszenia w turystyce i krajoznawstwie oraz zachęcali społeczność lokalną do udziału w życiu towarzystwa. W całej imprezie wzięło udział kilka tysięcy uczestników, głównie rodziców z małymi dziećmi. Rożne konkursy i gry sprawnościowe zarówno dla dzieci jak i rodziców były nagradzane skromnymi nagrodami i słodyczami. Młodzież uzdolniona artystycznie występowała na scenie lubańskiego amfiteatru do późnych godzin wieczornych. Najważniejszym pozytywnym rezultatem tego projektu jest współdziałanie i poznawanie się różnych organizacji pozarządowych. Prezes OŁ PTSM Lubań Henryk Sławiński