Pod koniec 2019 r w Lubaniu odbyła się narada międzynarodowej grupy roboczej dla przygotowania wspólnie organizowanej imprezy turystycznej pod nazwą “3 DNI – 3 KRAJE – 3 WĘDRÓWKI”.
Dzień polski tej imprezy nosi nazwę “Łużyckie Wędrówki”. Organizatorem spotkania tym razem był Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu. W spotkaniu uczestniczyły delegacje z Klubu Czeskich Turystów z Nowego Mesta pod Smrekem z Republiki Czeskiej oraz delegacja Powiatowego Związku Sportów Ludowych reprezentowanego przez Stowarzyszenie Biegów i Marszów Górskich ZGLW z Zittau w Saksonii. W czasie spotkania zostały omówione szczegóły związane z przebiegiem samej imprezy oraz przygotowania do obchodów jubileuszu dwudziestolecia tej imprezy. Organizatorzy już teraz zapraszają uczestników do udziału w tym projekcie. Ta międzynarodowa impreza już na stałe się wpisał w kalendarz międzynarodowych imprez wędrowniczych i stała się produktem regionalnym Euroregionu NYSA i Województwa Dolnośląskiego.