„Niektórzy ludzie zostawiają ślady na Ziemi,
Inni zostawiają ślady w sercach innych ludzi”

W dniu 8 czerwca 2020 roku odeszła od nas na zawsze nasza koleżanka Aleksandra Pieczek, działaczka Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, wybitnie zasłużona w rozwijaniu turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Za swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz społeczną w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1989 r., Złotym Krzyżem Zasługi w 1979 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznaką PTSM, Srebrną Odznaką Zarządu Głównego PTSM, Złotą Odznaką Zarządu Głównego PTSM, Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Medalem „Zasłużony dla Turystyki”, Odznaką Zasłużony dla Oddziału PTSM w Przemyślu, Honorowym Wyróżnieniem PTSM „Za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych”.

Przez wiele lat jako opiekun SK PTSM w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przemyślu oraz w Zespole Szkół Technicznych w Przemyślu organizowała dla młodzieży wiele imprez krajoznawczo-turystycznych. Dla członków Koła PTSM ze Szkoły Podstawowej Nr 1 szereg obozów wędrownych oraz rajdów turystycznych. Uczestniczyła z młodzieżą w imprezach organizowanych przez Zarząd Oddziału PTSM w Przemysłu. Jej uczniowie uczestniczyli w Miejskich Zlotach Szkolnych Kół PTSM, Konkursach Wiedzy o Przemyślu, Konkursach „Poznajemy Ojcowiznę”, Konkursach Piosenki Turystycznej oraz w Konkursach Krasomówczych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Będąc członkiem Zarządu Oddziału PTSM w Przemyślu była również współorganizatorem wielu imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Organizatorem Podkarpackich Festiwali Piosenki Turystycznej PTSM. Prowadziła w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przemyślu Sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Uczestniczyła w pracach komisji Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” i Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego.
Kiedy myślę – OLA – czuję wdzięczność za spędzone w jej towarzystwie chwile i smutek, że to się już nigdy nie powtórzy.

Marian Dzimira
Prezes Oddziału PTSM w Przemyślu
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie