Odbyły się trzy sobotnie wędrówki z kijkami lub bez kijków. Trasy wędrówek przebiegały dookoła Lubania z zachowaniem dystansu społecznego.

Wędrówki były otwarte dla wszystkich chętnych i liczyły od 12 do 18 km. Większość uczestników stanowiły osoby dorosłe i członkowie PTSM.