Działalność międzynarodowa Oddziału Małopolskiego PTSM – w Krakowie. Realizowana od lat przez nasz Oddział misja upamiętniania miejsc polskiej martyrologii na wschodzie, przybrała nieoczekiwanie dwuetapową postać. Zorganizowana w 2018 r. przez nas – wyprawa, przywiozła ziemię z miejsc polskiej kaźni na Syberii: Tunki – miejsca pochówku polskich księży – powstańców styczniowych i internowania Józefa Piłsudskiego, polskiej wsi Wierszyny – której mieszkańcy zginęli w irkuckich kazamatach i Miszychy – miejsca ostatniej bitwy polskich zesłańców – nad Bajkałem w 1866 r.- jako ostatniego akordu Powstania Styczniowego – na obczyźnie.

Pobranie ziemi przez pomysłodawcę, organizatora i kierownika wyprawy – Jerzego Bogusława Nowaka, odbyło się w towarzystwie wieloletniego wiceprezesa Autonomii Polaków ,, Nadzieja ”z Ułan Ude – Giennadija Iwanowa, proboszcza parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wierszynie na – Syberii – ojca Karola Lipińskiego, prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej – Leszka Marka Krześniaka, prezesa Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego – Oddział w Garwolinie – Zbigniewa Węgrzynka, sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTSM – Urszuli Mazur Stasiak, opiekunki Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego PTSM w Szymczycach – Aleksandry Broszkiewicz, członkini Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK z Krakowa – Grażyny Krokowskiej, darczyńców z ,, Beskidzkiego Raju ” w Stryszawie – Małgorzaty i Zbigniewa Wcisłów, aktywnego działacza Ziemi Skawickiej – Zbigniewa Makosia oraz Piotra Tutajewskiego i Tomasza Feliksiaka.

Na realizację drugiego etapu przyszło nam czekać aż do pierwszych dni sierpnia 2019 r. albowiem ceremonia przekazywania ziemi z różnych miejsc polską krwią zroszonych, jest ściśle powiązana z datą wymarszu Pierwszej Kadrowej z krakowskich Oleandrów. Nie było to jednak bezproduktywne czekanie. Korzystając z zaproszenia naszych przyjaciół z Syberii, po ich uprzedniej wizycie w Polsce, zwiedzaliśmy ziemię, która przed laty stała się drugą ojczyzną naszych przodków. Egzotyczne ewenkijskie stroje, śpiewne zawodzenie lamów podczas rytualnych modłów w świątyniach, pływanie katamaranami po Bajkale i zakolach rzeki Selengi, spotkanie z rodakami zrzeszonymi w Autonomii Polaków ,, Nadzieja ” oraz wspaniale w tradycji zastygłą kulturą – polskich starowierców. To tylko niektóre niebanalnych doznań, jakich wraz z naszą młodzieżą, zaznaliśmy podczas tego pobytu. Przyszła pora powrotu do kraju.

Po spełnieniu niezbędnych formalności, doczekaliśmy się chwili, gdy w asyście Kompani Honorowej Wojska Polskiego, przywieziona przez nas z Syberii ziemia, przechowywana za zgodą prezesa Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie – prof. Mieczysława Rokosza w kaplicy św. Brygidy, na zawsze ubogaciła Mogiłę – Mogił w Krakowie. Przemówienie Przewodniczącego Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudzkiego w Krakowie – dr Jerzego Bukowskiego utwierdziło nas w przekonaniu, że to najlepsza lekcja patriotyzmu, jaką naszym podopiecznym sprezentować możemy. Przekazana z Syberii ziemia została także umieszczona, pod pomnikiem powstańców bajkalskich, przy schronisku młodzieżowym PTSM, na krakowskich Oleandrach, podczas XLIV Ogólnopolskiego Rajdu Grunwaldzkiego PTSM, niczym klamrą spinając całe przedsięwzięcie. To rozumne podwaliny, pod Polskę światłych i odpowiedzialnych obywateli.