W dniu 30 lipca 2021 r. Prezes PTSM – Waldemar Domarańczyk i Sekretarz Generalny – Cezary Piotrowski spotkali się z Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafałem Szlachtą i p.o Zastępcy Dyrektora Departamentu Marketingu – Joanną Turek.

W czasie rozmowy, która odbyła się w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie zwrócono uwagę na: możliwość podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej między POT i PTSM, włączenie się przedstawicieli PTSM w projekt Turystyczna Szkoła oraz Mobilne Centrum Edukacji oraz przeprowadzenie wspólnej kampanii promującej wypoczynek z uwzględnieniem schronisk młodzieżowych. Ponadto zaplanowano organizację wideokonferencji dla dyrektorów schronisk PTSM z udziałem Prezesów ROT i PTSM, rozważano także potrzebę spotkania przedstawicieli PTSM z Departamentem Polskiego Bonu Turystycznego z siedzibą w Wieliczce. Przedstawiciele PTSM zaprosili Prezesa POT na planowane we wrześniu br. spotkanie członków Zarządu Głównego i Prezesów Oddziałów w Krakowie.