Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Prezes PTSM Waldemar Domarańczyk i Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta 5 sierpnia 2021 r. podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej. Intencją Stron jest wspólna realizacja działań na rzecz edukacji z zakresu turystki krajowej, w tym turystyki aktywnej. Zadeklarowano wspólną organizację spotkań, imprez i innych wydarzeń oraz promowanie podejmowanych inicjatyw. W spotkaniu uczestniczyli: Cezary Piotrowski – Sekretarz Generalny PTSM i Joanna Turek – Zastępca Dyrektora Departamentu Marketingu w POT oraz w formie online członkowie ZG PTSM: Marian Kurzyna – Przewodniczący Komisji Programowej, Promocji i Wydawnictw, Bogdan Sroka – Przewodniczący Komisji Statutowej, a także Ewa Kusznierenko – Dyrektor Biura ZG i Beata Pawlikowska – Dyrektor SM „Szarotka” w Zakopanem. Przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej potwierdzili swoją obecność na spotkaniu członków Zarządu Głównego i Prezesów Oddziałów PTSM zaplanowanym 18 września br. w Krakowie. Wówczas zaprezentowane zostaną szczegółowe formy współpracy PTSM i POT.

Temat Do pobrania
Porozumienie z Polską Organizacją Turystyczną