Dnia 18 września 2021 r. w Schronisku Młodzieżowym „Oleandry” w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Prezesów Oddziałow PTSM.

Na konferencji poruszono następujące tematy:
1. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na przykładzie Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie w 95 rocznicę powstania PTSM i 90-lecie Schroniska Młodzieżowego „Oleandry” w Krakowie.
2. Działalność PTSM w 2020 r.
3. Współpraca PTSM i Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie:
– realizacji Polskiego Bonu Turystycznego w schroniskach młodzieżowych,
– przeprowadzenie wspólnej kampanii promującej wypoczynek z uwzględnieniem schronisk młodzieżowych.
4. Przybliżenie zagadnień związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych.
5. Zagadnienia związane z:
– działaniami PTSM w zakresie podnoszenia jakości bazy i kadry schronisk młodzieżowych,
– działalnością międzynarodową Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
– bezpieczeństwem dzieci i młodzieży przebywających w schroniskach młodzieżowych.
6. Informacja na temat dotychczasowego przebiegu kampanii sprawozdawco-wyborczej i przygotowań do XVI Krajowego Zjazdu Delegatów PTSM.

W konferencji uczestniczyła p. Anna Salamończyk-Mochel – Wiceprazes Polskiej Organizacji Turystycznej.