Zarząd Oddziału Terenowego PTSM w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował kolejną z cyklu jesienną konferencję wyjazdową w dn. 24-26.09.2021 r. dla opiekunów SK PTSM, organizatorów turystyki szkolnej, nauczycieli edukacji przyrodniczo-ekologicznej i regionalnej. Konferencja zorganizowana na terenie Pogórza Kaczawskiego pod hasłem „Szlakiem wygasłych wulkanów w Polsce ”. W Konferencji uczestniczyło 40 osób. Uczestnicy wyprawy zwiedzili między innymi wzniesienie Ostrzyca o wulkanicznym rodowodzie w kształcie stożka wyraźnie odróżniające się od płaskiego krajobrazu. Z oddali przypomina japońską Fudżijamę. Zamek Grodziec – późnogotycki zamek położony w pobliżu wsi Grodziec, w gminie Zagrodno zbudowany na bazaltowym, powulkanicznym, stromym wzgórzu na wysokości 389 m n.p.m. Dzień zakończyliśmy podziwiając Organy Wielisławskie – odsłonięcie porfirów (ryolitów) na zboczu góry Wielisławka (375 m n.p.m.) w pobliżu wsi Sędziszowa. Ostatni dzień zaczęliśmy od zwiedzenia z przewodnikiem Kolorowych Jeziorek – czterech stawów u podnóża Wielkiej Kopy (871 m n.p.m.). Powstały one w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni. Konferencję zakończyliśmy podziwiając uroki i zabytki Wrocławia.