Z żalem informujemy, że dnia 7 grudnia 2021 roku odszedł od nas na zawsze nasz kolega Henryk Nowak, w latach 1983 – 2015 dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego w Nysie. Dzięki jego ogromnej pracy oraz dużemu zaangażowaniu w podejmowane działania placówka była bardzo wysoko oceniana i nagradzana w ogólnopolskim Współzawodnictwie Schronisk Młodzieżowych .

Kol. Henryk Nowak był członkiem Zarządu Oddziału PTSM w Opolu w latach 1996 – 2011 oraz członkiem Zarządu Głównego w latach 2017 – 2020. Powszechnie lubiany, życzliwy kolega ,zasłużony w rozwijaniu turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Za swoją pracę społeczną w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych został uhonorowany Złotą Honorową Odznaką PTSM.

Pozostanie w naszej pamięci