Grudzień to miesiąc, w którym przeprowadzamy Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego, tradycyjne od lat „turystyczne święta” młodych turystów ze szkół podstawowych z terenu powiatu kamiennogórskiego. Niestety, podobnie jak w poprzednim roku, nasz niechciany czwarty współorganizator różnego rodzaju działań turystyczno-krajoznawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej – „pandemia SARS-CoV-2” – ponownie zamieszała w naszych grudniowych planach powodując przejście szkół podstawowych, od 20 grudnia 2021 r., na nauczanie zdalne. W związku z w/w faktem zostały odwołane planowane na ten okres dwie świąteczne lekcje muzealne w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oraz dwie wycieczki autokarowo-edukacyjne do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, w których mieli uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. Nie zostały przeprowadzone również tradycyjne i oczekiwane przez naszych młodych członków i sympatyków Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego.

Gdy szkoły na początku roku wytrwale uczyły zdalnie Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze, z upoważnienia Zarządu Głównego PTSM, przystąpił do czterech otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonych przez włodarzy jednostek samorządu terytorialnego, w których były również oferty zadań publicznych z zakresu turystyki. W wyniku ich rozstrzygnięć otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Profilaktyki z Gminy Miejskiej Kamienna Góra (23.000,00zł), Turystyki i Krajoznawstwa z Powiatu Kamiennogórskiego (5.000,00zł) oraz Turystyki, Krajoznawstwa i Aktywnego Wypoczynku z Gminy Kamienna Góra (6.000,00zł). Łącznie otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 34.000,00zł, tj. największe w dotychczasowej naszej działalności programowej na rzecz młodych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego.

Tegoroczny Szkolny Sezon Turystyczny 26 maja 2021 r. rozpoczęli młodzi członkowie naszego Towarzystwa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce z obecnej klasy VII a, którzy zwiedzali zabytki architektury i pomniki przyrody „stolicy powiatu” oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Ostatnim tegorocznym działaniem była świąteczna lekcja muzealna przeprowadzona 17 grudnia 2021 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, w której uczestniczyli uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze będący również członkami Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

W mijającym roku zorganizowaliśmy dotychczas 107 różnego rodzaju działań na rzecz naszych młodych członków i sympatyków, w których wzięło udział 2.943 uczestników (planowana ilość uczestników 3.245 z podsumowaniami łącznie), w tym 2.519 uczniów, 225 opiekunów, 127 edukatorów, a w 72 działaniach uczestniczył Jerzy Rubach. W imprezach turystyczno-krajoznawczych i edukacyjnych uczestniczyła młodzież i ich opiekunowie z sześciu szkół podstawowych powiatu kamiennogórskiego: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze (1.310), Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze (861), Szkoła Podstawowa w Krzeszowie (282), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce (181), Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie (72) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim (38).

W tegorocznych działaniach dużą popularnością cieszyły się różnorodne zajęcia edukacyjne: lekcje muzealne i zamkowe, warsztaty ceramiczne, piekarskie i mydlarskie. Młodzi mieszkańcy naszego powiatu byli m. in w: Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze (23 razy), Galerii pod Aniołem w Dobkowie (17), Zamku Książ w Wałbrzychu (9), Podziemnej Trasie Turystycznej „Projekt Arado” (8), Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu (5), Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie (4) oraz Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu (3). W trakcie wycieczek autokarowych korzystaliśmy z usług transportowych PKS Kamienna Góra, a portal internetowy powiatowa.info jest, od 2012 r. naszym partnerem medialnym. Logo w/w instytucji oraz wspierających finansowo nasze działania jednostek samorządu terytorialnego zostały zamieszczone na tegorocznych „kubkach turystycznych”.

Z planowanych Podsumowań Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021, w porozumieniu z włodarzami Gminy Miejskiej Kamienna Góra podsumowania dla młodych mieszkańców tej gminy zostały przeniesione na czas powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego i planujemy ich przeprowadzenie w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego Ratusza. W porozumieniu z Powiatem Kamiennogórskim i Gminą Kamienna Góra Zarząd Oddziału PTSM zobowiązał się do przekazania dyrektorom szkół podstawowych w Krzeszowie, Lubawce oraz Ptaszkowie zakupione już dla młodych uczestników naszych imprez turystyczno-krajoznawczych oraz ich opiekunów upominki rzeczowe w postaci map, przewodników i albumów turystycznych oraz tradycyjnych już kubków „Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021”.

Rok 2021 był również bardzo ważnym dla przyszłości Oddziału PTSM. W dniu 3 grudnia w gościnnych murach Muzeum Tkactwa odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w którym uczestniczyli dorośli członkowie PTSM. Podczas zebrania przyjęto sprawozdania ustępujących władz Oddziału – Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Dokonano ich oceny, wybrano członków w/w władz Oddziału PTSM na kolejną 5-letnią kadencję oraz dwoje delegatów na XVI Krajowy Zjazd Delegatów PTSM zaplanowany na czerwiec 2022 r. Ważnym dokumentem jest również przyjęta uchwała programowa ukierunkowującą zadania organizacyjno-programowe, finansowe oraz promocyjne na nową kadencję w tatach 2022-2026. Aktualnie nasz Oddział PTSM skupia 537 członków Towarzystwa, w tym 510 Juniorów (uczniów oraz 27 Seniorów (dorosłych) i jest to najwyższy stan członkowski w minionej kadencji. Kamiennogórski Oddział PTSM w 2023 r. będzie obchodził „srebrny jubileusz” tj. XXV-lecie swojej działalności na rzecz rozwoju turystyki szkolnej oraz uczestnictwa w procesie edukacyjnym szkół podstawowych powiatu kamiennogórskiego.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom naszych tegorocznych imprez turystycznych w imieniu organizatorów i współorganizatorów życzymy dużo zdrowia oraz Wesołych, Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a także wielu sukcesów w szkole i na szlakach turystycznych w nadchodzącym Nowym 2022 Roku.