Okres sprawozdawczy obejmował okres od 5 grudnia 2016 roku do 22 stycznia 2022 roku.

Miejsce Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTSM – w Zgierzu -Świetlica Środowiskowa.

Po powitaniu uczestników spotkania, opiekunów Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, członków PTSM przybyłych na spotkanie ,członków Zarządu PTSM oraz Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTSM w Warszawie Cezarego Piotrowskiego. Prezes nawiązała do historii powstania naszego Towarzystwa , które może się pochwalić bogatym dorobkiem turystycznym. Organizacje turystyczne skupiają elitę miłośników poznania urokliwych miejsc w Polsce i za granicą.

Turystyka jest dziedziną działalności człowieka , która najbardziej zbliża ludzi, pozwala na bezpośrednią konfrontację różnych postaw i światopoglądów.

Nasze wspólne wyjazdy dostarczały wiele atrakcyjnych przeżyć, silnych doznań emocjonalnych, które wiązały się
z faktem poznania nowych miejsc, wynikały z atrakcyjności organizowanych form np. spływ kajakowy, spotkanie
kulturą regionalną. Motywem i bodźcem nas pobudzającym do wyjazdów była ciekawość poznania
danego miasta, regionu, kultury ludzi.

Prezes przedstawiła podsumowanie pracy Zarządu Oddziału PTSM im Lecha Kosiewicza w latach 2017-2021.

Łącznie organizowano 117imprez –co stanowi 287 osobodni na osobę , 25830 godz. koszt pracy wolontariackiej 439 110 złotych

Imprezy zorganizowane wspólnie przez Członków Zarządu Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza w Łodzi;

54 imprezy w tym zorganizowano:

47 wycieczek turystycznych jednodniowych ,

4 krotnie Zloty Rodzinne ,

3 spotkania opłatkowe i liczne wyjazdy do teatrów i kin.
Przeliczając łącznie podczas obecnej kadencji poświęcono 80 osobodni na poznawanie urokliwych zakątków Polski w tym 3 spotkania opłatkowe .

Ponadto zorganizowano 35 imprez dla dzieci w tym 24 wyjazdy edukacyjne dla dzieci , 4 krotnie półkolonie zimowe, letnie, przeliczając na osobodni stanowi 105 osobodni

30 imprez zorganizowanych przez Członków PTSM w obecnej kadencji: .
Zdzisław Kaczyński 9 rajdów ,

Góra Krzysztof-11 rajdów ,

Maciej Jankowski z Poddębic-4 wyjazdy do Zakopanego-8 dniowe ,

Cezary Piotrowski 3 wyjazdy na zimowiska-10 dniowe,

Grażyna Sołoducha-Nowak- 3 rajdy

Łącznie 30 imprez oraz liczne wyjazdy na spektakle do teatrów i kin.

Podsumowując kalendarz imprez w obecnej kadencji 2017-2021 zorganizowano 117 imprez, przeliczając na osobodni stanowi 287 osobodni, daje 25830 godzin pracy wolontariuszy

  • 21 rajdów co stanowi 21 osobodni,

  • 17 krotnie wypoczynek dla dzieci co stanowi 142 osobodni,

  • 81 wyjazdów turystycznych w tym -47 dla dorosłych wspólnie z dziećmi i 24 wyjazdy dla dzieci-81 osobodni,

  • 4 krotnie Zloty Rodzinne – co stanowi 30 osobodni,

  • 3 spotkania opłatkowe-3 osobodni.

Ponadto udział w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Główny 3 wyjazdy 2 osoby,

udział w Konferencjach organizowanych przez Urząd Marszałkowski dla organizacji pozarządowych 2krotnie, kilkadziesiąt wyjazdów Cezarego Piotrowskiego do ZG PTSM w Warszawie i Schronisk Młodzieżowych
w Polsce.

Łączny koszt pracy wolontariackiej w obecnej kadencji 2016-2022 po wypracowaniu 25830 godzin wynosi
439 110 złotych nie wliczając organizacji licznych wyjazdów do teatrów i kin oraz pracy sekretarza ZGPTSM
i licznych wyjazdów do siedziby Zarządu Głównego PTSM.

Prezes Zarządu Marianna Strugińska-Felczyńska podziękowała wszystkim Członkom Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Członkom Komisji Rewizyjnej ,Członkom Komisji Sądu Koleżeńskiego za zaangażowanie i wsparcie prezesa Zarządu Oddziału w różnych działaniach oraz podejmowane inicjatywy: Członkom Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi: Cezaremu Piotrowskiemu, Grażynie Rubacha, Małgorzacie Lewandowskiej, Tomaszowi Czaszka, Zygmuntowi Sawko, Zdzisławowi Kaczyńskiemu, Krystynie Ulman, Filipowi Foremniak ,

Członkom Komisji Rewizyjnej PTSM; Góra Krzysztof, Teresa Kulesza ,Iwona Kubiak,

Członkom Komisji Sąd Koleżeńskiego: Małgorzacie Dąbrowicz, Grażynnie Sołoducha- Nowak, Halinie Gwis za współpracę
To dzięki zaangażowaniu całego zespołu możliwa była organizacja tylu wyjazdów.

Podczas Zebrania nie mogło zabraknąć osobistych podziękowań za wieloletnia współpracę:

Zygmuntowi Sawko- za 35 lat działalności w Zarządzie PTSM w Łodzi, podziękowanie od Zarządu Głównego wręczył Sekretarz Generalny PTSM Cezary Piotrowski, oraz Prezes Marianna Strugińska w imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego PTSM,

Cezaremu Piotrowskiemu- za 25 lat pracy w Zarządzie Oddziału i 10 lat pracy w Zarządzie Głównym PTSM
w Warszawie,

Grażynie Rubacha za 35 lat działania na rzecz PTSM.
Zdzisławowi Kaczyńskiemu za 30 lat pracy na rzecz Towarzystwa Turystycznego i 5 letnią kadencje
w Zarządzie Oddziału PTSM w Łodzi.

W obecnej kadencji2016-2021

Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi -Cezary Piotrowski pełnił funkcje Sekretarza Generalnego w Zarządzie Głównym PTSM w Warszawie. Dla Zarządu Oddziału Łódzkiego jest to wyróżnienie.

Prezes Marianna Strugińska-Felczyńska –Otrzymała medal,, Serce Dziecku’’

W czasie spotkania Pokoleń przed pomnikiem Pękniętego Serca 1 czerwca młodsi i starsi łodzianie oddają hołd pamięci dzieci więzionych w hitlerowskim obozie, który podczas II wojny światowej mieścił się przy ul. Przemysłowej.

Spotkania Pokoleń są organizowane przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka ich  nieodłączną częścią jest wręczanie medali „Serce Dziecku” przyznawanych przez Kapitułę Dziecięco-Młodzieżową działającą przy stowarzyszeniu.

Marianna Strugińska –Felczyńska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Krzysztof Góra – otrzymał Srebrna Odznakę Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Zgłoszono wniosek aby kandydaturę Marianny Strugińskiej –Felczyńskiej przesłać do Zarządu Głównego
o przyznanie godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych .

Zarząd Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza wybrany na kadencje 2022-2027

Skład Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Marianna Strugińska-Felczyńska-prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,

Krystyna Ulman- wiceprezes Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi

Dorota Bartczak- wiceprezes i sekretarz Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi

Krzysztof Góra-sekretarz Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi

Iwona Kubiak -Członek Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi

Małgorzata Lewandowska-Członek Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi

Filip Foremniak –Członek Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego PTSM

Grażyna Sołoducha -Nowak-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Teresa Socalska- Członek Komisji Rewizyjnej

Grażyna Cicherska-Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Sądu Koleżeńskiego

Zofia Rożniata- Przewodnicząca Komisji Sądu Koleżeńskiego

Halina Gwis- Członek Komisji

Urszula Winiecka- Członek Komisji

Delegat na Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z Łodzi; Marianna Strugińska-Felczyńska
i Delegat na Zjazd Krajowy PTSM w zastępstwie Małgorzata Lewandowska.

Maria Rogala na podstawie sprawozdania opracowanego
i przedstawionego przez prezesa Mariannę Strugińską-Felczyńska