W dniach 6-7 maja 2022 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Radomiu odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego PTSM XV kadencji,na którym przyjęto
sprawozdanie finansowe za 2021 r. Zarząd dokonał również podsumowania swojej pracy na przestrzeni 5 lat, zatwierdził dokumenty merytoryczne i finansowe stanowiąze mariały zjazdowe oraz wstępnie omówił przygotowania do XVI Krajowego Zjazdu PTSM.
Ponadto delegacja członków Zarządu złożyła wiązankę kwiatów na grobie Zmarłej Pani Prezes Oddziału PTSM w Radomiu – Justyny Wulkiewicz