W dniach 3 – 4 czerwca 2022 r. w Warszawie odbył się XVI Krajowy Zjazd Delegatów PTSM. W Zjeździe uczestniczyli delegaci – reprezentanci oddziałów PTSM oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Zasłużeni działacze PTSM zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi /Krzyżami Zasługi/, resortowymi /Za Zasługi dla Turystyki/ oraz organizacyjnymi – Złote i Srebrne Odznaki PTSM. 22 działaczy PTSM otrzymało godność Honorowego Członka PTSM.

XVI Krajowy Zjazd Delegatów PTSM wybrał nowy Zarząd, na czele którego stanął wybrany na Prezesa PTSM Stanisław Bednarek.

Osoby reprezentujące Ministerstwa:
Ministerstwo Sportu i Turystyki – Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki
Polska Organizacja Turystyczna – Magdalena Krucz – Dyrektor Departamentu Marketingu

Skład nowego Zarządu zamieszczony będzie w zakładce “Władze”.