Członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z Łodzi wspólnie z członkami Akcji Katolickiej 16 czerwca wybrali się do Spycimierza- polskiej stolicy dywanów kwiatowych. Mała wioska licząca około 300 mieszkańców a osób odwiedzających w Boże Ciało około 20 tysięcy

Ta niezwykła tradycja trafiła na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Boże Ciało to ważne święto religijne. Sypanie tych niezwykłych dzieł sztuki zostało docenione przez komitet UNESCO. W końcu 2021 r. UNESCO (Organizacja Edukacyjno-Naukowo-Kulturalna Narodów Zjednoczonych) zaktualizowała swoją Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.

Lista Niematerialnego Dziedzictwa wymienia unikalne i warte zachowania zwyczaje, rytuały, obrzędy, przekazy ustne, fachową wiedzę i umiejętności, uznawane za część dziedzictwa wspólnot, grup lub jednostek. Po aktualizacji na liście znalazły się dwie tradycje z Polski: sokolnictwo oraz sypanie dywanów kwiatowych na Boże Ciało, doprowadzone do rangi sztuki w Spycimierzu w gminie Uniejów w woj. łódzkim.

Kwiatowe dywany na Boże Ciało – co to takiego?

Dywany kwiatowe w Spycimierzu powstają głównie z kwiatów, ale nie brak też innych dodatków, jak listki, gałązki czy kora. Wiesław Karbowy

Dywan kwiatowy to piękne, misterne i ulotne dzieło sztuki. Stanowi gigantyczną mozaikę, ułożoną z kwiatów, po której przechodzi procesja w Boże Ciało. Umiejętnie dobrane i złączone kwiaty układają się w barwne obrazy, ukazujące sceny biblijne, symbole kościelne, czasem wielobarwne abstrakcje. Czasem kwietny dywan mierzy nawet 2 km długości!

Niestety, całe to piękno szybko znika – kwiatowy dywan ulega zniszczeniu w czasie procesji. Wpis na listę UNESCO obejmuje sypanie kwietnych dywanów także w innych okolicznych wsiach, jak np. Zalesie Śląskie, Zimna Wódka, Olszowa i Klucz, ale to Spycimierz najbardziej słynie ze swoich kwietnych dzieł sztuki. W Spycimierzu dywany kwiatowe układa się już od przeszło 200 lat. To tradycja całego regionu, ale w Spycimierzu traktuje się ją szczególnie poważnie. Rodziny przekazują sobie techniki i wzorniki z pokolenia na pokolenia, a przed Bożym Ciałem spycimierzanie z całej Polski zjeżdżają się do swej rodzinnej wsi właśnie po to, by pomóc w układaniu dywanów kwiatowych na trasie przemarszu procesji.

Do tworzenia dywanów kwiatowych wykorzystuje się przeróżne kwiaty, np. chabry, maki, bzy i piwonie, ale też inne materiały, w tym szyszki, paprocie, mchy i liście drzew. Za podłoże dla dywanu służyć mogą ziemia, kora czy tatarak.
W Spicymierzu -Oprawę święta uzupełniły koncerty muzyków z Finlandii, kwiatowe krucyfiksy rodem z Włoch oraz rodzime krakowskie szopki. Odbyły się dwa koncerty muzyków z Kaustinen w Finlandii (o godz. 13.30 i 15.45 przed kościołem parafialnym), którzy kultywują przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycję gry na skrzypcach. W kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. można było podziwiać krakowskie szopki, pierwszą polską tradycję na światowej liście. W procesji uczestniczyli goście z włoskiej Arteny, którzy zaprezentowali kwiatowe krucyfiksy.
Warto się wybrać aby zobaczyć kultywowanie polskich tradycji, włoskich oraz posłuchać muzyków z Finlandii.
Marianna Strugińska Felczyńska