Projekt był realizowany w dniach 18 – 25 września 2022 roku w Budach Głogowskich. Działania te miały na celu wzmocnienie kompetencji cyfrowych wśród Uczestników Projektu oraz nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku projektowym. Młodzież, była inicjatorem działania i to ona wskazała na potrzebę rozwijania tych kompetencji. Na co dzień młodzi ludzie wchodzą w interakcję z mediami społecznościowymi, korzystają z komputerów, tabletów i telefonów komórkowych, co nie w pełni dotyczy mediów elektronicznych działających w organizacjach międzynarodowych. W tym celu zostanie wykorzystana certyfikacja ECCC. System ten dzięki swoim cechom takim jak elastyczność, dokładność, rozszerzalność, niezależność platformy, a przede wszystkim dzięki możliwości ustalenia poziomu i zakresu certyfikacji według potrzeb odbiorcy, jest systemem innowacyjnym na skalę europejską. Zachowane zostają najważniejsze cechy prawidłowego systemu certyfikacji: obiektywność, standaryzacja i wysoka jakość. W projekcie uczestniczyli członkowie Szkolnego Koła PTSM przy Schronisku Młodzieżowym PTSM „Alko” w Rzeszowie, młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku, Młodzież z Polski, Serbii, Chorwacji Bośni i Hercegowiny.

Marian Dzimira