21 kwietnia 2023 r. Beskidzki Oddział PTSM wraz z Dyrekcją Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wiśle Malince zorganizował IV Rajd ,,Szlakiem Młodzieżowych Schronisk Młodzieżowych Podbeskidzia. W rajdzie wzięło udział około 60 uczniów szkół podstawowych z Wisły. Celem organizowanych corocznych rajdów jest promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania piękna krajobrazu swojej „Małej Ojczyzny”, integracja uczestników poprzez wspólne gry i zabawy sprawnościowe, poznawanie szkolnych schronisk w swojej najbliższej okolicy.

Meta i zakończenie rajdu odbyło się w schronisku w Wiśle Malince, gdzie na uczestników czekało wiele przygotowanych atrakcji m.in.: drożdżówki, soczki, mapy i gadżety turystyczne, gry, zabawy sprawnościowe, konkurs piosenki turystycznej, konkurs wiedzy o regionie, krótki kurs pierwszej pomocy, sprawdzian wiedzy o położeniu szkolnych schronisk na terenie całej Polski. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, oraz bardzo ładne nagrody rzeczowe m.in. plecaki, książki, piłki, paletki, bidony. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest darmowy nocleg w schronisku w Wiśle.
Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy zebrali się wokół ogniska, piekli samodzielnie kiełbaski i śpiewali turystyczne piosenki.

Prezes wraz z członkami OB. składa ogromne podziękowania Głównemu Zarządowi PTSM w Warszawie, za przekazaną pomoc finansową, Dyrektorowi Wydziału Turystyki Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Żywieckiego Mirosławowi Dziergasowi za zasponsorowanie pięknych nagród rzeczowych oraz dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wiśle Malince Ryszardowi Lewickiemu za organizację całej pięknej, udanej i potrzebnej imprezy turystycznej.