Lubań, Rynek-Tret, Sala Konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju, dnia   10 maja 2023 r. godz. 16:00, to tutaj odbywał się Jubileusz XXV–lecia działalności Oddziału Łużyckiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Po przywitaniu zaproszonych gości, ale też licznie przybyłych członków towarzystwa Prezes Oddziału Henryk Sławiński przedstawił program spotkania. Następnie rozpoczęła się multimedialna prezentacja dwudziestu pięciu lat działalności oddziału. Prezes przedstawił działaczy założycieli organizacji, pierwszy zarząd oddziału, zasłużonych dla oddziału członków, przeprowadzone przez kilka kadencji reorganizacje władz. Zaprezentował wszystkie ważniejsze działania, wspomniał o organizowanych przez lata imprezach turystyki kwalifikowanej, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy uczestników z kraju i zagranicy.

O organizowanych wzorowo imprezach górskich w Karkonoszach i na polsko-czesko-niemieckim trójstyku pod nazwą „Łużyckie Wędrówki” wiedzieli turyści nie tylko w Polsce, ale i  w całej Europie.

Przedstawił  działania na rzecz krajoznawstwa i  ochrony środowiska, wiedzy o regionie, organizowanych ogólnopolskich turniejach turystyczno-krajoznawczych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na rzecz sportów ekstremalnych, czyli tak zwanych „Izerskich Wielkich Wyryp”, o których było głośno w kraju wśród młodzieży żądnej dziennych i nocnych przygód.

Ponad dwadzieścia razy Oddział organizował dla młodych mieszkańców z Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Lubaniu dwudniowe, autokarowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze pod nazwą „W poszukiwaniu Mikołaja” które cieszyły się     u dzieci i młodzieży dużym zainteresowaniem, bo zawsze w programie były zaplanowane wizyty w muzeach i na krytej pływalni lub w parku wodnym.

Mówił też o turystyce rekreacyjnej, działaniach na rzecz współpracy międzynarodowej w Euroregionie NYSA, na rzecz organizowanych w Lubaniu imprez według zasad Światowej Federacji Wędrowców, a przy tym o promowaniu Lubania i Polski poza granicą.

Podczas prelekcji wspominano również o wielu grupowych wyjazdach członków PTSM za granice i udziale w ważnych prestiżowych imprezach turystycznych we Włoszech, Austrii, Czechach, Niemczech, na Słowacji, Litwie, Węgrzech, a nawet na Uralu.

Wspomniano o współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Gmin Euroregionu NYSA, Polską Federacją Popularyzacji Turystyki z siedzibą w Szczecinie dla organizacji imprez wędrowniczych według zasad IVV.

Przy okazji pochwalono się wyróżnieniami i nagrodami otrzymanymi od władz państwowych i samorządowych przez te ćwierć wieku działalności nie tylko przez Oddział Łużycki PTSM, ale również indywidualnie jego działaczy.

W prezentacji nie zapomniano o wątku międzynarodowej współpracy z organizacjami zagranicznymi w Republice Czeskiej oraz Saksonii. Współpraca z Klubem Czeskich Turystów z Krasnej Lipy zaczęła się jeszcze wcześniej  niż powołanie Oddziału PTSM i trwa tylko o rok dłużej od współpracy z turystami z Neustadt in Sachsen. W międzyczasie  przez siedem lat współpracowano ze Stowarzyszeniem Turystycznym z Lipska i wspólnie organizowano rajdy pod nazwą EUROPAWANDERUNG.

Po prezentacji i po przerwie przeznaczonej na poczęstunek przystąpiono do wręczanie odznaczeń i dyplomów przyznanych najbardziej zaagażowanym członkom towarzystwa.

Tym razem Dyplom Zarządu Głównego PTSM otrzymali: Beata Bogacka z Olszyny, Beata Kasińska ze Zgorzelca i Maciej Cymerman z Lubania. Brązową Honorową Odznakę PTSM otrzymały: Ryszarda Dąbkowska, Krystyna Kaźmierczak  i Ewa Sławińska nasze koleżanki z Lubania, Srebrną Honorową Odznakę PTSM otrzymali: Zofia Trubisz z Leśnej, Radosław Goś z Grabiszyc oraz  Zdzisław Pawliszyn i Bogdan Stempkowski, obaj z Lubania. Złotą Honorową Odznaką PTSM uhonorowana zastała Teresa Rutkowska z Lubania. Wyróżnienia te w imieniu Wiceprezesa Zarządu Głównego PTSM Jerzego Bogusława Nowaka wręczyła członek Zarządu Głównego Jolanta Jucewicz z Legnicy.

Wręczono również wyróżnienia przyznane przez Zarząd Oddziału Łużyckiego PTSM w Lubaniu. Dyplomy Oddziału otrzymali: Wojciech Król z Lwówka Śląskiego, Paweł Idzik z Lubomierza, Artur Wójcicki ze Zgorzelca oraz Martyn Tomaszewski i Mieczysław Kutni obaj z Lubania. Wyróżnienia te wręczyła w imieniu Zarządu Oddziału PTSM w Lubaniu wiceprezes Bogusława Żybort.

Korzystając z okazji,  że w spotkaniu uczestniczyło wielu bardzo aktywnych członków PTTK, którzy zdobywają odznaki turystyki kwalifikowanej, krajoznawcze, rocznicowe czy regionalne, Prezes Oddziału PTTK „Pogórze Izerskie” w Lubaniu Tadeusz Sławiński wspólnie z Prezesem Oddziału PTTK „Ziemi Prochowickiej” Mieczysławem Balowskim wręczyli  zdobyte odznaki takie jak: odznaka popularna, brązowa i srebrna „TRINO”, odznaka „100 lat InO”, odznaka brązowa „Sprawny     na Szlaku”, odznaka brązowa i srebrna „Przyjaciel Opola”, „Odznaka Krajoznawcza 450-lecia Unii Lubelskiej”, odznaka brązowa i srebrna „ Znam Lublin”.

Po dekoracji i wręczaniu odznak głos zabrali zaproszeni goście.

Jako pierwsi swoje laudacje w imieniu władz lokalnych przedstawili wspólnie Starosta Lubański Walery Czarnecki z Burmistrzem Miasta Lubania Arkadiuszem Słowińskim i Przewodniczącym Rady Miasta Lubania Kamilem Glazerem. Ciekawostką jest, że Burmistrz Arkadiusz Słowiński był między innymi członkiem-założycielem Oddziału. Starosta wykazał się dobrą znajomością historii powołania oddziału ćwierć wieku temu, a Przewodniczący Rady Miasta Kamil Glazer wspomniał o tym, że w zeszłym roku miał okazję wręczać przyznany Oddziałowi Łużyckiemu PTSM uchwałą Rady Miasta Lubania Medal „Za Zasługi dla Miasta Lubania”. Do laudacji zostały dołączone listy gratulacyjne i kosz słodyczy.

Następnie Waldemar Misiek Wiceprezes i Ireneusz Kasprzyk Przewodniczący  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w imieniu pracowników oraz  mieszkańców spółdzielczych zasobów mieszkaniowych życzyli jubilatom dalszych osiągnięć  w pracy na rzecz mieszkańców Lubania i Osiedla Piastów. Prezes nieśmiało wspomniał, że związki Spółdzielni Mieszkaniowej z turystami zaczęły się znacznie wcześniej, niż powstanie Oddziału, bo w prowadzonych kronikach zapisy sięgają do początków lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wspomniał, przy okazji, że wybiera się niedługo na emeryturę i dołączy do grona pracowników i byłych pracowników spółdzielni, którzy są obecnie aktywnymi członkami towarzystwa.

Jako kolejna osoba głos zabrała w imieniu dwuosobowej delegacji Zarządu Głównego PTSM kol. Jolanta Jucewicz. Złożyła zebranym gratulacje, przy dużym podziwie dla osiągnięć lubańskich działaczy. Podkreśliła, że już trzeci raz ma okazję spotkać się z turystami z Lubania na różnego rodzaju jubileuszowych uroczystościach. Wspomniała o fantastycznej atmosferze jaka panuje wśród członków i sprawnej pracy jego zarządu. Na ręce Prezesa Henryka Sławińskiego przekazała w imieniu własnym    i Zarządu Głównego PTSM wyrazy uznania i życzyła dalszych osiągnięć dołączając do tego List Gratulacyjny oraz podarunek.

Prezes Oddziału PTTK z Prochowic, a zarazem Przewodniczący Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej Mieczysław Balowski w imieniu dolnośląskich piechurów pogratulował działalności  na rzecz promowania turystyki pieszej. Przekazał List Gratulacyjny DZTP napisany piękną polszczyzną i doskonale oddający idee turystyki  i krajoznawstwa z życzeniami dalszych osiągnięć i satysfakcji z działania na rzecz społeczności lokalnej.

Bratnią organizację turystyczną, która ma swoją siedzibę w Lubaniu reprezentował Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Pogórze Izerskie” w Lubaniu Tadeusz Sławiński.

Z zaproszenia skorzystała i w spotkaniu jubileuszowym uczestniczyła również Szefowa Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych Magdalena Guła.

Jak zawsze przy tego typu jubileuszach ciepłe słowa w imieniu członków Klubu Czeskich Turystów z Krasnej Lipy oraz z Usti na Labą przekazali zebranym Prezesi Vaclav Hieke oraz Jan Eichler. Delegację Klubu Czeskich Turystów z Krasnej Lipy uzupełniali wieloletni działacze, wiceprezes klubu Mikulasz Peterka i Karel Hanousek, który od dziesiątków lat prowadzi kronikę przyjacielskich kontaktów i spotkań między organizacjami i jest łącznikiem do kontaktów międzynarodowych z polskimi partnerami. W uznaniu ponad trzydziestoletnich kontaktów turystycznych i współpracy polsko-czeskiej przekazano zebranym na pamiątkę spotkania piękny wielobarwny witraż.

Miłe życzenia i gratulacje przekazał w imieniu turystów z Neustadt in Sachsem,  przyjaciel  lubańskich turystów Juergen Gerstner, który oprócz listu gratulacyjnego przekazał podarunki promujące Szwajcarię Saksońską. Dzięki koledze Juergenowi i na jego zaproszenia członkowie PTSM kilkanaście razy autokarami odwiedzali tę bajeczną krajobrazowo krainę. Delegację z niemiec uzupełniali Hartmut John i Sonia Grausdies.

Powiatowy Związek Sportowy z Goerlitz a jednocześnie Stowarzyszenie Biegów i Marszów Górskich z Zittau reprezentowała na spotkaniu długoletnia znajoma, zasłużona dla współpracy z lubańskim oddziałem i dla projektu pod nazwą Międzynarodowe Rajdy Piesze „3 Dni–3 Kraje – 3 Wędrówki” – Uschi Wilde. Wspólnie  z Uschi Wilde przeprowadzono 18 edycji tego rajdu, ale też realizowano inne małe projekty transgraniczne, najczęściej po niemieckiej i czeskiej stronie granicy. Podziękowano jej za dobrą energię, którą przez tyle lat wspierała  PTSM.

Na zakończenie uroczystości wystawiony został, nie dość że duży i ładny, to na dodatek bardzo smaczny tort. A przy kawie i torcie umawiano się na kolejne wyjazdy, wycieczki, wyprawy i spacery na które zapraszano tradycyjnym hasłem: „Wędruj razem z nami”.