W sobotę, 30 września br., pomimo niesprzyjającej pogody na beskidzkie szlaki wyruszyło prawie 600 uczestników, by wziąć udział w XXV Zlocie Turystyczno-Ekologicznym „Czyste Góry 2023”. Beskidzki Oddział PTSM był jednym ze współorganizatorów tej imprezy. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu. Celami Zlotu było: porządkowanie szlaków turystycznych, promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny” oraz poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Zlotu, zainteresowanymi ochroną środowiska i krajoznawstwem  oraz uprawianiem pieszej turystyki górskiej, gry i zabawy sprawnościowe.