Regulamin przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych