adres ul. Przestrzenna 19
70-800 Szczecin
telefon (+48) 91 461-53-91
www centrumzeglarskie.pl