adres ul.Gnieźnieńska 8
75-736 Koszalin
telefon (+48) 94 342-60-68
www www.ptsm.koszalin.pl