adres ul. Berwińskiego 2/3
60-675 Poznań
telefon (+48) 61 866-40-40
www www.zsipo.poznan.pl