adres Bolewicko 20
64-305 Bolewice
telefon (+48) 517-562-408
www www.zsbolewice.pl