adres ul. Skierbieszowska 26
22-425 Grabowiec
telefon (+48) 84 651-24-17
www www.grabowiec.edu.pl